บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Thai Welfare Card บัตรคนจน


 • ถามตอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 021092345  วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 17.30 น.
 • #บัตรคนจน #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

รายการระยะเวลาเงื่อนไข
รูดของ 200/300 บาทยังไม่มีหมดเขต
ค่าก๊าซ 100 บาท ต่อ 3 เดือนยังไม่มีหมดเขต

ค่ารถ ขสมก รถไฟฟ้า 500 บาทยังไม่มีหมดเขต
ค่ารถ บขส 500 บาทยังไม่มีหมดเขต
ค่ารถไฟ 500 บาทยังไม่มีหมดเขต
ค่าไฟไม่เกิน 315 บาท ต.ค.62-ก.ย.65
ค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต.ค.62-ก.ย.65

เริ่มแล้ววันนี้! เปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ (ทั้งคนเก่า – คนใหม่) ถึง 19 ต.ค. 65
.
วันนี้ (5 ก.ย. 65) เป็นวันแรกที่ ก.คลัง เปิดระบบลงทะเบียน “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65” จนถึง 19 ต.ค. 65 ผ่าน 7 หน่วยงานรับลงทะเบียน หรือลงทะเบียนผ่าน https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th โดยเป็นการลงทะเบียนที่เป็นผู้ที่ถือบัตรฯ เดิม และผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ "ต้องลงทะเบียนใหม่”
.
สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับ เช่น
• ค่าซื้อสินค้า 200 - 300 บาท
• ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
• ส่วนลดแก๊สหุงต้ม 45 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน) กรณีกลุ่มเปราะบางจะได้ส่วนลด 100 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน)
• เงินช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
• เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
• เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
• เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท
• ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ร้านค้าขนาดเล็กจะได้ส่วนลดก๊าซหุงต้มพีที (ปตท.) 100 บาท ที่ร้านจำหน่ายที่ร่วมรายการ
• เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50 ถึง 100 บาทขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้
.
ทั้งนี้ มติ ครม. (26 ก.ค. 65) อนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วงเงิน 5,336.8304 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ราคาสินค้าและค่าครองชีพที่ยังคงปรับสูงขึ้น
.
อ่านเพิ่มเติม คลิก
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/58769


📣 5 กันยายน ถึง 19 ตุลาคมนี้ เปิดลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จะผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน และทางออนไลน์
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 จะเริ่มเปิดลงทะเบียนวันแรกวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 
📌 โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน ได้แก่ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
▪️ธนาคารออมสิน 
▪️ธนาคารกรุงไทย
▪️สำนักงานคลังจังหวัด  
▪️ที่ว่าการอำเภอ 
▪️สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
▪️ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา 
.
📱📲 หรือสามารถลงทะเบียนผ่านทาง https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th 
💥 สำหรับการลงทะเบียนโครงการฯ ปี 2565 ในครั้งนี้จะเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ดังนั้น ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรฯ) ในปัจจุบันและผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน
💻 การลงทะเบียน มีรายละเอียด ดังนี้
.
1. การลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ดำเนินการได้ ดังนี้
.
1.1. กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นคนโสดหรือไม่มีครอบครัว 
สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โดยไม่ต้องนำเอกสารไปยื่นที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์จะต้องใช้ข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนในการกรอกข้อมูล และข้อมูลอื่น ๆ ที่กำหนด เมื่อลงทะเบียนตามขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วระบบจะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” ขอให้ผู้ลงทะเบียนเข้ามาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ผ่านเว็บไซด์อีกครั้ง โดยกดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ซึ่งจะทราบผลการลงทะเบียนในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป
.
1.2. กรณีผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว 
สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกัน แต่เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้วจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว เพื่อนำไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ซึ่งจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อในกรณีที่คู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียน อย่างไรก็ดี หากคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัว ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก็จะไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียน
.............................................................
2. กรณีที่ผู้ลงทะเบียนสะดวกลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน 
ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว เพื่อนำไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ซึ่งจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อในกรณีที่คู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียน อย่างไรก็ดี หากคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัว ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก็จะไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียน
.........................................................
3. กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ ทั้งนี้ แบบฟอร์มการลงทะเบียนและหนังสือมอบอำนาจสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของโครงการฯ
👥 ผู้สนใจลงทะเบียนสามารถศึกษาข้อมูลเช่น คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน ระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ช่องทางการลงทะเบียน เป็นต้น เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th 
💥 ผู้ที่มีบัตรฯ ในปัจจุบัน ช่วงเวลาที่มีการเปิดรับลงทะเบียนยังคงได้รับสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการประกาศให้เริ่มใช้สวัสดิการสำหรับผู้ได้รับสิทธิรอบใหม่ ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง รวมถึงขยายเวลาการหมดอายุบนหน้าบัตรฯ ออกไปด้วยเช่นเดียวกัน


 • ค่าไฟ 315 บาท ค่าน้ำ 100 บาท ต่อครัวเรือน โดยให้จ่ายไปก่อน แล้วรัฐจะโอนเงินคืนใส่กระเป๋าเงินให้ (ถึง-ก.ย.65) 
 •  
 • ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า จำนวน 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket) 
 • ค่าโดยสารรถ บขส. วงเงินไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ วงเงินไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน 
 • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท ต่อระยะเวลา 3 เดือน #บัตรคนจน #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ค่ารถโดยสารประจำทาง ขสมก. จะใช้ได้เฉพาะรถ ขสมก.ที่ติดตั้งเครื่อง EDC และมีสติ๊กเกอร์สีเขียวติดที่หน้ารถ #บัตรคนจน #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับบัตรแมงมุม และบัตร EMV จะได้รับวงเงินค่ารถเมล์ ขสมก. รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ จำนวนเงิน 500 บาท/คน/เดือน 

 • บัตรหาย ให้แจ้งความ แล้วไปแจ้งที่ ธ.กรุงไทยเพื่อทำบัตรใหม่ (มีค่าบริการ)  

 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินไม่ได้ แจ้งว่า " รหัสไม่ถูกต้อง" ให้ติดต่อ ธ.กรุงไทยเลย


ความคิดเห็น

 1. คำตอบ
  1. ผมจะลงทะเบียน ผมไม่เคยลงทะเบียน

   ลบ
  2. สมัครค่าน้ำไฟยังไงคะ

   ลบ
 2. ทำใมบัตรประชาแห่รัฐของผมใม่สามารถรูดใด้

  ตอบลบ
 3. เข้ารวมประชุมทุกคั้งแต่ทำไงไม่ได้เงินกันเขาค่ะ

  ตอบลบ
 4. เข้ารวมประชุมทุกคั้งแต่ทำไงไม่ได้เงินกันเขาค่ะ

  ตอบลบ
 5. เข้ารวมประชุมทุกคั้งแต่ทำไงไม่ได้เงินกันเขาค่ะ

  ตอบลบ
 6. ไปกดเงินสดทำมัยว่ารหัสไม่ถูกต้อง

  ตอบลบ
 7. หนูอยากมีบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัญย้างต้องทำไงค่ะ

  ตอบลบ
 8. แล้วค่าเช่าบ้ากับเงินคนชรายังได้ยุใหม

  ตอบลบ
 9. จะเปิดรับสมัครอีกครั้งเมื่อไหร่ค่ะ ขอทราบรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครค่ะขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 10. มีคำถามหลายคำถาม ไม่เห็นมาใครมาตอบเลยแล้วจะให้ถามใครคะ

  ตอบลบ
 11. ลงทะเบียนคนจนใหม่ทำไงบ้างคะ

  ตอบลบ
 12. คนที่มีอยู่แล้วต้องลงทะเบียนใหม่หรือเปล่า

  ตอบลบ
 13. คนจนลงทะเบียนชิมช่อปใช้ไม่ทันคนรวย

  ตอบลบ
 14. ต้องการลงทะเบียนคับ

  ตอบลบ
 15. เงินผู้สูงอายุ​ไม่เห็นโอนเข้าเลย

  ตอบลบ
 16. คนคนแก่ไม่เข้าและบเกทำไมว่าวันที่15

  ตอบลบ
 17. จะสมัครได้ทีใหนครับ

  ตอบลบ
 18. เดือนธันวาเข้ายังคงรับ

  ตอบลบ
 19. ลงทะเบียนผ่าน แต่ยังไม่ได้รับบัตร เกือบครึ่งปี คนที่ลงพร้อมไปกันหมด

  ตอบลบ
 20. เดือนกพนี้ไดเงินจิงไหม

  ตอบลบ
 21. สวัสดี ค่ะ ไม่เคยลงทะเบียน แต่มีความประสงค์จะลงทะเบียน ต้องลงที่ไหน คะ ลงทะเบียนออนไลน์ ได้มั๊ย คะ

  ตอบลบ
 22. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 23. ต้องไปเช็คที่ตู้ซะละ

  ตอบลบ
 24. ทำไม่เงินค้าไฟฟ้าเดือนมีนาคมถึงยังไม่เข้าค่ะลงทะเบียนไว้แล้วได้รับทุกเดือนแต่เดือนนียังไม่เข้าค่ะ

  ตอบลบ
 25. ผมจะขอลงทะเทียนใด้ไหม
  และต้องทำอย่างไง สมศักดิ์ ลมสูงเนิน 635 ม.4 ต.คูคต อ.ลำลูุกกก จ.ปทุมธานี 12130 0986619978

  ตอบลบ
 26. ผมจะขอลงทะเทียนใด้ไหม
  และต้องทำอย่างไง สมศักดิ์ ลมสูงเนิน 635 ม.4 ต.คูคต อ.ลำลูุกกก จ.ปทุมธานี 12130 0986619978

  ตอบลบ
 27. อยากลงทะเบียนทำยังไงคะ ลงตรงนี้ได้มั้ยคะ ติดต่อด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 28. เมื่อไรจะได้บัตรที่แจ้งหายสักทีค่ะตั้งแต่ธันวาแล้วเกือย5เดือนแร้วรูดของไม่ได้เห็นใจคนจนอย่างฉันด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 29. อยากลงทะเบียนคะ ยังไม่เคยมีค่ะ

  ตอบลบ
 30. ลงทะเบียนที่ไหนค่ะ

  ตอบลบ
 31. ยังลงทะเบียนได้ยุไหมคะ

  ตอบลบ
 32. เคยลงทะเบียนไว้แต่ไม่ได้ไปรับบัตร เช็คสิทธิ์ ยังมีอยู่จะขอรับบัตรได้ที่ไหนคะ

  ตอบลบ
 33. บัตรหายไปแจ้งทำใหม่เอาไว้ที่ธนาคารกรุงไทยแล้ว แต่ไม่ได้ไปรับบัตร (6-7 เดือน) อยากทราบว่าตอนนี้เราสามารถไปรับบัตรหรือทำใหม่ได้เลยไหมคะ

  ตอบลบ
 34. เงินของคนแก่ที่จะได้รับ100เดือนเมษายนยังไม่ได้รับเลย
  ของแม่

  ตอบลบ
 35. ตั้งแต่ได้บัตรไม่เคยได้ใช้สิทธิ์ค่าน้ำค่าไฟค่าคืนvatค่ารถได้แค่รูดของเดือนละสามร้อยเป็นแบบนี้ทุกเดือนค่ะแล้วสิทธิส่วนนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้น่าจะเปลี่ยนสิทเป็นเงินหรือรูดเป็นของเพิ่มได้น่ะคะ

  ตอบลบ
 36. อยากทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ทำได้ที่ไหน

  ตอบลบ
 37. ไม่ได้รับสิจธิ์ใดๆเลย

  ตอบลบ
 38. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 39. บัตรสวัสดิการกดเงินสดได้ใช่มั้ยค่ะ

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ6 มกราคม 2565 เวลา 22:11

  ผมลืทหมายเลขบัตร

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ7 ธันวาคม 2565 เวลา 14:44

  This guide goals to give you the knowledge you need to|you should|you have to} determine on one of the best gambling site for you. However, it's not our intention to offer any gambling advice or guarantee gambling success. You should receive an email from Ignition Casino confirming your 다파벳 new account creation.

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น