วิธีการอายัดบัญชี เมื่อถูกโกง How to freeze an account when you are cheated

เมื่อถูกโกง

1. โทรแจ้งธนาคารปลายทางเพื่อขออายัดบัญชี*

2. ธนาคารจะตรวจสอบ และระงับบัญชี 7 วัน

3. ให้ผู้เสียหายแจ้งความกับตำรวจภายใน 72 ชั่วโมง** ตำรวจจะตรวจสอบให้เสร็จใน 7 วัน


**แจ้งความออนไลน์ ได้ที่ https://thaipoliceonline.com/


*เบอร์โทรสำหรับแจ้งอายัด


ธนาคารกสิกรไทย : 0-2888-8888 กด 1

ธนาคารกรุงไทย : 0-2111-1111 กด 108

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : 1572 กด 5 

ธนาคารกรุงเทพ : 1333 หรือ 0-2645-5555 กด * 3

ธนาคารไทยพาณิชย์ : 0-2777-7575

ธนาคารทหารไทยธนชาต : 1428 กด 03

ธนาคารออมสิน : 1115 กด 6

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย : 0-2626-7777 กด 00

ธนาคารไทยเครดิต : 0-2697-5454

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ : 0-2459-0000 กด 8

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : 0-2645-9000 กด 33

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : 0-2555-0555 กด *3

ธนาคารยูโอบี : 0-2344-9555

ธนาคารซิตี้แบงค์ : 0-2344-9555

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร : 0-2165-5555 กด 6

ธนาคารทิสโก้ : 0-2633-6000 กด * 7


ความคิดเห็น